Rubriky
Lifestyle

Milujte se a neválčete

Ano, hádáte správně. Jedná se o jedno z hesel vyznavačů hnutí Hippie.
Tehdy, v šedesátých letech, se v Americe vzbouřili mladí lidé a rozhodli se pro docela odlišný životní styl. Možná máte jejich konání spojené pouze
                                                                                           s užíváním drog
                                                                                                   a promiskuitou.
Ano, i to k tomu patřilo. Zpočátku byly cíle ale docela jiné.
Hippie vyznávali mír,
                                 přátelství,
                                           svobodu,
                                                  zamítali budovat kariéru
                                                         a honit se za penězi. 

Prostě si užívat života. Ve své touze po míru však šli ještě dál. Například v Japonsku, kam hippie také proniklo, protestovala mládež proti americkým vojenskýmzákladnám.Americká mládež zas chtěla zastavit válkuve Vietnamu. Myslím, že se jim ani jedno nepodařilo. Je ale pravdou, že tento životní styl ovlivnil snad všechny části kultury. Od oblékání, líčení, umění až po hudbu. Dalo by se říci, že svět před a po hippie byl naprosto odlišným.


Čírem za světový mír

Životní styl příslušníků punkubyl hippie v něčem dost podobný. Také na jeho začátku byly bohulibé myšlenky, jakými jsou
                                                              odpor vůči nacismu,
                                                                       rasové diskriminaci
                                                                                   a válkám.

Bohužel se i tady tak trochu zvrtlo a dnes je to jen o tom, že lidé, hlásící se k tomuto životnímu stylu vypadají jako barevní ježci, oblečení do černých bund a na nohou mají okované boty.

Mladý člověk prostě potřebuje někam patřit a zároveň se odlišovat. Proto vznikají různé skupiny, které žijí mnohdy zvláštním způsobem.


Za úsměv se platí

Na základech punku vzniká nový životní styl, takzvané Emo.I to bylo původně o něčem jiném. Člověk vyznávající styl Emo věřil, že každý z nás je středem světa a prostor kolem je zaplněn
                                štěstím,
                                      náhodami,
                                              úsilím 
                                                    vytrvalostí.

Jelikož jsou emařifascinováni životema smrtí, nacházejí uspokojení v melancholii a ponuré romantice. Z tohoto důvodu jejich styl sklouzl někam, kam původně jistě nesměřoval. A tak se jeho příslušníci uchylují k sebepoškozování a úsměv je pro ně tak nemyslitelným, že se za něho musejí potrestat.

Myslím, že nejlepší cesta, jak se odlišovat od ostatních lidí je ta, že budu svá a tudíž normální.