Rubriky
Věda

Vliv planet na růst rostlin

Hvězdy a planety z dalekého Vesmíru totiž vysílají specifické záření k naší planetě Zemi a ovlivňují rostlinný svět tím, že ovlivňují jejich růst, pohání rostliny k růstu, aby lépe rostly. Pokud jsou například na obloze dvě souhvězdí zvěrokruhu, která jsou k sobě navzájem v opozici, působí na planetu Zemi a život na ní vždy pozitivně. Tato souhvězdí se na sebe dívají, jejich pohledy se navzájem prolínají, paprsky z nich dopadají na zem. Pokud se zrovna v této době vysévají semena zemědělských rostlin, paprsky z hvězd je stimulují k lepšímu, rychlejšímu a efektivnějšímu růstu.

Vlčí mák

V průběhu let se stále více a více ukazuje, že v tomto období, kdy jsou souhvězdí v opozici, bývají obzvláště vysoké výnosy úrody s nejlepší kvalitou právě z těchto vysetých semen. Pokud je například jedno souhvězdí ve vodním živlu, a druhé souhvězdí v živlu země, tato formace ovlivňuje i počasí na Zemi, které je velice příznivé jak k rostlinstvu, tak i vůči lidem. Jestliže je naproti tomu postavení hvězd v trigonu, což činí úhel sto dvacet stupňů, tak planety čelí stejnému silnému vlivu, ale pod různými souhvězdími, třeba pod beranem a lvem. Obě tato souhvězdí jsou teplá, to znamená, že máme co do činění s horkým trigonem.

Listy

Ten způsobuje, že u rostlin, které jsou v tento den zasety, vyvolává zvýšený efekt tvorby plodů a semen. Pokud však nějaké dvě planety čelí v trigonu vodním souhvězdím, je prvek vody zvýšený. Toto postavení souhvězdí tudíž obvykle vede k vyšším vodním srážkám na Zemi. Zemědělské rostliny, které pak v tomto období vyséváme, mají daleko vyšší výnosy listů než v ostatních dnech. Je důležité vědět, že všechny tyto trigonové efekty mohou změnit způsob růst rostlin. Hvězdy mohou být rovněž navzájem v konjunkci, nebo ve shlucích konjunkcí, kdy dvě, anebo více planet jsou v rovině za sebou do prostoru. A ta planeta, která je nejblíže Zemi, působí svými silami na zemi a rostliny.