Rubriky
Podnikání

Sociální podnikání

Znáte termín sociální podnikání? Samozřejmě se nejedná o zakládání sociálních neziskovek, i když člověku  neznalého tématu, to tak může vyznívat.

Sociální podnikatel je člověk, který zaměstnáválidi znevýhodněné na trhu práce. Jedná se samozřejmě o lidi především zdravotně hendikepované, ale nejen ty. Mezi znevýhodněné lidi počítámetaké lidé sociálně slabší, starší a tudíž téměř nezaměstnatelné lidi, ženy na mateřské dovolené nebo těsně po ní.

S určitou nadsázkou lze říci, že se jedná o zralejší a promyšlenější formu chráněných dílen, i když se jedná samozřejmě spíše o obrazné přirovnání. Sociální podnik totiž má být výdělečný a zaměstnaní lidé dostávají adekvátní mzdu a nejsou závislí jen na invalidních důchodech.

Samozřejmě sociální podniky mají své výhody. Jednak jsou to různé dotace od Úřadu práce na jednotlivé zaměstnance, jednak jsou to různé granty na zřízení. Ty mohou být z regionálních či euro zdrojů. Možností financování je celá řada. Samozřejmě, že to sebou přináší riziko, že určité firmy mohou navzdory přísným vstupním požadavkům dotací zneužívat a hendikepované lidi zaměstnávat cíleně, protože se jim to zkrátka vyplatí. Je tedy důležité, aby v tomto ohledu byla dostatečná kontrola, aby nedocházelo ke zneužívání.

 

Srdeční záležitost

Na druhou stranu sociální podnikání představuje srdeční záležitost pro mnoho lidí. Mnoho lidí velmi touží spojit podnikání a službu druhým a toto je jeden ze způsobů.

Jak může vypadat takový sociální podnik? Velmi častou formou sociálního podnikání jsou různé kavárny. Znevýhodnění lidé jsou velmi často zaměstnávání ovšem také v provozech. Například různé úklidové firmy výhradně zaměstnávají tyto lidi, podobně je tomu také u různých drobných provozů, například potravinářská či lahůdkářská výroba. Setkat se můžete ovšem také s grafickými studii, kde jsou zaměstnávání lidé zdravotně postižení. Samozřejmě jsou to také různé tvůrčí dílny, které mívají i své vlastní prodejny, kde nabízejí produkty k prodeji.

V současné dobědochází k velkému rozvoji sociálního podnikání. Není nijak obtížné nabídnout potřebnému almužnu v podobě peněz, jídla či ošacení, ale je velmi záslužné podpořit někoho v soběstačnosti. Vždyť práce není jen o platu, ale také o sebeúctě, důstojnosti a sebevědomí.