Rubriky
Výrobky

Reklamní textil propaguje mnohem lépe, než letáky ve schránkách

Každý z vás si jistě dovede představit, jak velký význam hrají v našem životě média, jako je televize, rozhlas, tištěné noviny a časopisy a internetová zpravodajství a další podobně zaměřené servery. To je však jedna část celku, který na současnou populaci, obrovský podíl propagačního vlivu na náš životní styl má zejména osobní kontakt. Ten nelze ničím nahradit a cokoli se dozvíme na mediální scéně, si obvykle ověřujeme v praxi – ve hmotné, hmatatelné praxi při osobním kontaktu s lidmi. Ti nám poskytují zpětnou vazbu a s nimi pak také spolupracujeme na vlastním životním stylu.

cyklisté v lese

Značný význam v tomto směru mají zájmové skupiny, různá sdružení a kolektivy, ať už jsou to zahrádkáři, chovatelé zvířat, sběratelé, anebo třeba milovníci přírody a sportovních aktivit. Tito lidé se rádi zapojují do společných projektů a jedním z nich může být i sportovní soustředění v rámci spřátelených rodin.

trička s potiskem

Jak nejlépe šířit osvětu mezi lidmi

V lidské povaze je zvědavost a touha napodobovat cizí životní styly a to se dnes velmi často stává např. mezi vodáky nebo cykloturisty. Oba sporty mají u nás mnohaletou tradici a zdá se, že se ještě více upevní poté, co si uvědomíme, že dovolená v tuzemsku může být zábavnější a hlavně bezpečnější, než kdekoli v zahraničí.

V České republice existují skupiny nadšenců, které pořádají každý rok putování na kolech napříč republikou a o svém záměru dávají jasně najevo i reklamním textilem. Tisknou na trička, bundy nebo šortky či čepice svá loga a propagací této činnosti lákají ostatní, aby se k nim přidali, anebo něco podobného zorganizovali sami. Je to mnohem pozitivnější reklama, než letáky ve schránkách, protože pokud vidíte skupinu spokojených lidí, jak brázdí terén v potištěných tričkách a užívá si té pospolitosti, budete chtít být na jejich místě a něco podobného vyzkoušet na vlastní kůži.