Rubriky
Lifestyle

Malé děti vnímají všemi svými smysly

Každé dítě přichází na svět s vlastní neuvěřitelnou výbavou a mozkem, který mu docela jasně říká, co dělat. Dítě tedy naslouchá všemu, co cítí, že by mělo. Do věku tří let vnímají věci jinak než dospělí. Mnohem otevřeněji využívají všechny svoje smysly, díky kterým dostávají do mozku informace. Proto je velmi důležité, aby si děti mohly všechno všechno osahat, aby měly dost pohybu a využívaly doteku, čichu a chuti. Během spánku se jim ukládají všechny zkušenosti do mozku, aby byly příští den připraveny k použití.

dítě a bublifuk
Tak jim to umožněme

Mozek tříletého dítěte obsahuje dvakrát více spojů – synapsí, než mozek dospělého člověka. Ty, které jsou často využívané, se zafixují jako trvalé a ostatní zmizí. Tato propojení mají zásadní vliv na schopnost vyjadřování, myšlení, ale i vůli či vnitřní motivaci. Zkušenosti a zážitky tak neovlivňují jenom vývoj dítěte, ale formují jeho mozek a osobnost. Jak děti rozvíjet zábavnou formou, která bude vyhovovat oběma stranám? Abychom jejich výchovu nevedli nevhodným směrem? Pravidlo je jednoduché – krok po kroku dítě seznamovat s konkrétními situacemi, nastavovat jim hranice a hlavně dávat příklad, jaký chceme, aby následovaly. Dítě náš svět ještě nezná a učí se v něm teprve fungovat. Proto hledá, co se může a co už zase ne. Rodičům se může často zdát, že je děti neposlouchají. Ale je vědecky dokázáno, že u velmi malých dětí může přenos informace do mozku trvat až dvacet vteřin. Proto je potřeba, abychom dětem nechali potřebnou chvíli na zpracování.
parta dětí
Často se bohužel stává, že rodiče přeceňují schopnosti svých dětí. Vyžadují po něm úkoly, které nemůže zvládnout i kdyby se sebevíc snažilo, což vede ke ztrátě sebevědomí a snížení motivace. Stejně negativně na dítě působí podceňování jeho schopností. Nesnažte se dělat věci, na které je vaše dítě zralé, za něj. Odepíráte mu tak možnost učit se zodpovědnosti nejen za sebe, ale i okolí. Snažte se nebýt dítěti v jejich rozvoji překážkou. Buďte laskavými průvodci, kteří provedou svoje dítě nádherným obdobím dětství tak, aby dosáhlo svého největšího potenciálu. Inspiraci najdete na .